ADJ網路實驗室
打印

[分享] 韋華第 - C大調協奏曲第一樂章 (結他獨奏現場錄影)

韋華第 - C大調協奏曲第一樂章 (結他獨奏現場錄影)

韋華第 - C大調協奏曲第一樂章 (結他獨奏現場錄影@西灣河文娛中心)

這首協奏曲是意大利作曲家韋華第於1725年創作,原曲是創作給樂團及曼陀林獨奏。同年韋華第還創作了

著名的【四季】小提琴協奏曲。

[video thumbnail=http://i1.ytimg.com/vi/fJVqo7eWzow/hqdefault.jpg]http://www.youtube.com/watch?v=fJVqo7eWzow[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=fJVqo7eWzow
[youtube=640,480]http://www.youtube.com/watch?v=fJVqo7eWzow[/youtube]
[hdutube]fJVqo7eWzow[/hdutube]<iframe width="640" height="480"src="http://www.youtube.com/embed/fJVqo7eWzow"frameborder="0"

allowfullscreen></iframe>

TOP


更多好康分享中~~
推薦一款內測不付費的良心遊戲——[異能星域],科幻風格線上遊戲,如果你喜歡的話加我遊戲ID哦:詩雨,我也能拿到好康的。詳情關注FB粉絲頁[異能星域]。
https://www.facebook.com/groups/408319012876070/


TOP

西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205

西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205
西//施//外//送//茶//坊+LINE:Kuck5205


TOP

ARTERY.cn