ADJ網路實驗室
打印

[介紹] 新加坡肉骨茶

本主題被作者加入到個人文集中

新加坡肉骨茶

當歸頭        三錢.黨蔘        一兩
甘草        二錢.羅漢果二個
川芎        五錢.八角        五粒
桂皮        三錢.桂枝片五錢
熟地        五錢.陳皮        二錢.黃耆        五錢
胡椒粒        八兩
玉竹        五錢
水     20升    白胡椒粉50g  老薑塊50g      米酒300cc
1.先將藥包加水20升水開後小火熬煮30分鐘。
  2.再加入排骨及老薑一起熬煮30分鐘。
  3.將排骨撈起另外保存,再加入適量之米酒及胡椒粉、鹽巴調味。

這是一位新加坡師父所教的餐廳做法,家庭式的可取三分之一量來做
可請中藥店配好.排骨用子排口感較佳.不太敢吃辣的人胡椒粉可減量

TOP

ARTERY.cn