ADJ網路實驗室
打印

[IQ推理題] 少找錢?

本主題被作者加入到個人文集中

[IQ推理題] 少找錢?

小花有100元,她跟老闆買了個75元的文具,為什麼老闆只找她5元?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
解析分享:
因為小花只拿80元給老闆。

TOP


更多好康分享中~~


TOP

ARTERY.cn