ADJ網路實驗室
打印

[介紹] 陌上香遠

本主題被作者加入到個人文集中

陌上香遠

白晝猶亮紅燭光,西風凜冽寒破窗。

一行烏鵲凋碧樹,幾聲畫角斷愁腸。

塞上新野空自闊,夜深每憶夢江南。

冬去春來年復年,左思右顧還不還。

一失足成千古恨,驀然回首鏡中人。

最是傷心離落處,灞陵橋頭又黃昏。

千秋常似秋千索,無悔應如悔無真。

彩箋遙寄兩地思,每字情語可猜心。

燕山此行幾多路,陌上香遠長伴君。

TOP

ARTERY.cn