ADJ網路實驗室
打印

◆赤月志天堂◆11/10晚上八點【內建掛機】變身帥

◆赤月志天堂◆11/10晚上八點【內建掛機】變身帥

2018/11/10號晚間八點整火爆開服

點我進入赤月志官網

點我下載赤月志懶人包

〝脫離寶板耐玩獨創掛機〞


每天都有副本王可以打特殊華麗光圈變身介紹

低階變身(加快跑速攻速0.5)

點圖片可以放大

[backcolor=rgb(80, 29, 0)][/backcolor] [backcolor=rgb(80, 29, 0)][/backcolor] [backcolor=rgb(80, 29, 0)][/backcolor]

   [backcolor=rgb(80, 29, 0)][/backcolor] [backcolor=rgb(80, 29, 0)][/backcolor]

取得方式:90、95、97、一轉、二轉

低階福袋

贊助方式:一千

地圖越高掉落機率越大

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中階變身卷軸(加快跑速攻速1.0)

點圖片可以放大

[backcolor=rgb(80, 29, 0)][/backcolor] [backcolor=rgb(80, 29, 0)][/backcolor]

取得方式:

低階變身福袋(抽獎)

中階變身福袋(抽獎)

贊助方式:五千

活動巨大石人

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

高階變身卷軸(加快跑速攻速2.0)

點圖片可以放大

[backcolor=rgb(80, 29, 0)][/backcolor] [backcolor=rgb(80, 29, 0)][/backcolor]

[backcolor=rgb(80, 29, 0)][/backcolor] [backcolor=rgb(80, 29, 0)][/backcolor]

取得方式:

中階變身福袋(抽獎)

贊助方式:一萬五

活動巨大石人

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

特級變身卷軸(加快跑速攻速3.0)點圖片可以放大

取得方式:

低階變身福袋(抽獎)

中階變身福袋(抽獎)

贊助方式:三萬

Boss金幣購買

活動巨大石人、龍的七樣不同器官

更多內容豐富的都在官網

點我進入赤月志官網

點我下載赤月志懶人包


TOP

ARTERY.cn