ADJ網路實驗室
打印

《 紅翼天堂 》二服 7/8 火爆開啟 穩定變態耐久服

《 紅翼天堂 》二服 7/8 火爆開啟 穩定變態耐久服

紅翼天堂詳細介紹
  紅翼天堂設置訊息
  伺服器名稱:
  紅翼天堂
  

  伺服器特色:
  好玩
  

  伺服器版本:
  7.2C
  

  伺服器類型:
  變態版
  

  伺服器位置:
  台灣
  

  開機時間:
  西元20160708
早上0704
  

  私服頻寬:
  500 M
  

  經驗倍率:
  10000
  

  金錢倍率:
  100
  

  掉寶倍率:
  10
  

  容納人數:
  5000
  

  紅翼天堂官網:
  進入官網
  

  登入器下載點:
  
紅翼天堂客服:
  
紅翼天堂詳細介紹

  
   


論壇點我進入

登入器點我下載()

登入器點我下載()

官方RC 27333908
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
    PO
ID:阿湯哥
   
  

TOP

ARTERY.cn