ADJ網路實驗室
打印

[健康] 醫咳的古法~

本主題被作者加入到個人文集中

醫咳的古法~

足足咳咗二個星期,個喉嚨痕到不得了,一向都係寒底的我,以為今次又係寒咳啦,咁就煲咗啲薑茶飲,不過都冇效,公司有個同事教我一個老人家祕方,就係燉橙喇,

以前我都有聽說過燉橙係得的,不過係加川貝,原來川貝燉橙只係比熱咳的人飲的,寒咳就不能喝,但燉橙加鹽就寒咳或熱咳也可


  
個橙開小小頂,
界十字

加半茶匙鹽

放入碗內隔水蒸20分鐘

食哂個橙的肉

最重要就係飲哂碗底的水, (都幾難飲
-
因又咸又苦)

但如果你咳到冇晒辨法又瞓唔到 - 試吓喇!   

TOP

ARTERY.cn